Гипс картон или гипсокартон е строителен материал, който представлява панел от два листа хартия или картон, между които има сърцевина от гипс с обща дебелина обикновено между 0,9 и 2 cm. Използва се за облицовка на стени, окачени тавани, преградни стени и декоративни елементи.

Гипсокартонът се дели на обикновен, влагоустойчив и пожароустойчив. Всички видове гипсокартон са със стандартни размери – широчина – 0,6/1,2 м. и дължина от 2,00 до 3,00 м.

Предимства на гипсокартона:

  • Бърз монтаж;
  • Точна нивелация;
  • Идеално гладка повърхност;
  • Възможност за полагане на голям брой трасета за инсталации;
  • Възможност за полагане на топлоизолация;
  • Екологичен материл;

Основните приложения на гипсокартона са при изграждане на окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки и оформяне на декоративни елементи.

Имате запитване за нов проект?

Ел. услугите започват, още с проекта на новия дом или с планирането на ремонта. Всяко едно жилище има безброй електроуреди със различни ел. консумации и мощности.

Това е основната причина електроинсталация да бъде правилно проектирана и удобно позиционирана, за да захранва всички уреди правилно.

Имате запитване за нов проект?

Водопровод и канализация (ВиК) представлява система от тръби, принадлежности за канализация, вентили, различни механизми и приспособления, които се инсталират в жилищна сграда за подаване на питейна вода, отопление и отстраняване на отпадъчните води.

Когато се нанасяме в старо жилище се налага основен ремонт, който включва и подмяна на водопровода и канализацията защото са остарели и не отговарят на съвременните стандарти. Първото, което трябва да се направи е проектирането на водопровода и канализацията. За всички инсталации всеки извод трябва да се разположи на правилното място.

Подмяната на старите тръби на водопровода се осъществява с новите полипропиленови тръби, които са гладки и не могат да се запушат от отлагания.

Имате запитване за нов проект?